Mediation

Mediation krijgt een steeds duidelijker positie in de maatschappij. In toenemende mate ontstaat het inzicht dat lange, en kostbare, rechterlijke procedures partijen verder van elkaar afdrijven en geen oplossing brengen voor een geschil. Juridisering van het geschil, waardoor partijen het geschil vaak niet meer herkennen, en de kwaliteit van de rechtspraak zijn elementen die hierin ook een rol spelen.

Legal Mediation biedt een alternatief. Een legal mediator heeft niet alleen aandacht voor het relationeel aspect van partijen maar is daarnaast inhoudelijk gespecialiseerd en juridisch deskundig op de inhoud van het geschil. Mediation duurt vaak vele malen korter dan rechterlijke procedures en is (mede daardoor) goedkoper. Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid staat bij mediation voorop.

Roland Verweij

Roland Verweij

Door zijn jarenlange ervaring als advocaat en mediator, maar ook als ondernemer en bestuurder, is Roland in staat het geschil in goede banen te leiden en kan een snelle afloop worden bereikt waarmee beide partijen tevreden kunnen zijn.

Roland is actief als arbeidsmediator en bemiddelt bij (dreigende) arbeidsconflicten zoals dreigend ontslag (werkgever Рwerknemer), verstoorde gezag relatie (team Рmanager, directie Рbestuur, bestuur Рmedezeggenschapsorgaan) of niet-functionerende samenwerking (collega’s onderling). Daarnaast is Roland actief als mediator ondernemingsrecht, mediator bij zakelijke geschillen. Geschillen tussen aandeelhouders, Ontbinding van een vennootschap onder firma/maatschap, ontslag van een bestuurder.

Neem contact op